Гаражи и машиноместа

Кадала Поселок, улица Новая, 28